سلام دوستان من هاست گرفتم وقتی اسکریپت چت روم نصب کردم وارد چت روم می رفت ولی کل فایلهارو پاک کردم و مجدد اسکریپت را نصب کردم داخل چت روم نمیره یکبار این حالت شد به پشتیبانی گفتم ریسیت کنه الان بار...