درود
دامنه ذیل به بالاترین پیشنهاد به فروش می رسد
فروش فقط بر اساس بالاترین و بهترین پیشنهاد مشتری خواهد بود، لذا خواهشمند است تقاضای قیمت نکرده، از ارسال پیشنهاد پایین تر از نرخ بازار خودداری...