من دامنه دارم که حاضر نیستم 5 ملیون بدمشون چون دوستشون دارم ولی اگر کسی خواست 700 تومان دامنه این میخوام بفروشم irmida.ir واقعا دامنه خوبی هست تلفن تماس 09302688578