سلام
من امتحان کردم تخفیف اعمال نمیشه هم به فارسی نوشتم عید هم به انگلیسی!!! ؟