باسلام سیستم خبری خبرخوان اتوماتیک به صورت اختصاصی وکدبازطراحی شده است و باقیمت خیلی ارزان ۶۰۰۰۰تومان به فروش میرسدکه این سیستم برای مااختصاصی طراحی شده که قصدفروش آن راداریم

این سیستم مشابه سیستم...