یکی از چالش برانگیز ترین انواع سایت، سایت های اجاره خودرو هستند. قالب این سایت ها عموما به یک فرم رزرو آنلاین خودرو نیاز دارد که هرگونه خطا در نمایش خودروهای موجود و یا قیمت آن ها، می تواند برای...