سلام
برای فروش که نذاشته داره دامنه ها رو بصورت رایگان میذاره برای ما ، منم چندتاشو تاحالا ثبت کردم.
زمان آزاد شدن دامنه ها فکر نمیکنم دست ایشون باشه، ساعت رو 11 احتمالا بصورت تخمینی گفتن. خودش...