دوستان بنده ادرس دامنه khatami-media.ir رو ثبت کردم و رفت برای تایید توسط ایرنیک.
ایرنیک بعد از دو روز معطلی دامنه رو از حساب ایرنیکم حذف کرد و نوشت دامنه باید مجوز وزارت ارشاد داشته باشه.
الان من...