مقاله فوق مطالبی در مورد فریر می باشد .
آنچه در این مقاله می خوانید :

آشنایی با فریر
امکانات
روش نصب
توضیح بخش مدیریت

دانلود