عزیز این دامنه هات و مگه با تاج شاه عوض کردی

رنک گوگل و الکسا هم ک نداره ... میگی 100 تومن