سلام
سایتم در لوکال هاست درسته کار می کنه ولی در سی پنل بعد از آپلود به هم می ریزه ؟؟
تمام مراحل را هم در هنگام آپلود درست انجام دادم