سلام من چول دادم دامنه گرفتم ولی نمیدونم چیکار کنم چجوری واردش بشم استفاده کنم ازش لطفا کمکم کنید