درود . چرا هر اسمی انتخاب میکنم تایید نمیشه و میگه اجازه داده نمیشه . در حالی که اون اسم ها از قبل انتخاب نشدن . دیگه قریبا ایده هام در مورد اسم ته کشیده . زمینه ی کاری سایت هم بیت کوین هستش