ایشالله که انجمن خوبی بشه و مفید باشه
از جمله کمک در نصب اسکریپت ها و قالب و ...