شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :5:
  5
  5
 • :)
  Smile
  Smile
 • :((
  20
  20
 • :(
  Frown
  Frown
 • :106:
  106
  106
 • :19:
  19
  19
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :30:
  30
  30
 • :18:
  18
  18
 • :-?
  39
  39
 • @};-
  53
  53
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :x
  8
  8
 • :d
  Big Grin
  Big Grin
 • :22:
  22
  22
 • :))
  21
  21
 • :33:
  33
  33
 • ;))
  71
  71
 • :41:
  41
  41
 • :17:
  17
  17
 • :57:
  57
  57
 • :103:
  103
  103
 • :67:
  67
  67
 • :15:
  15
  15
 • :101:
  101
  101
 • :26:
  26
  26
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :100:
  100
  100
 • :25:
  25
  25
 • :65:
  65
  65
 • :12:
  12
  12
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :-*
  11
  11
 • :23:
  23
  23
 • :6:
  6
  6
 • :45:
  45
  45
 • :134:
  134
  134
 • :32:
  32
  32
 • :69:
  69
  69
 • :58:
  58
  58
 • :68:
  68
  68
 • :40:
  40
  40
 • :66:
  66
  66
 • :-o
  13
  13
 • :38:
  38
  38
 • :37:
  37
  37
 • :24:
  24
  24
 • :36:
  36
  36
 • :109:
  109
  109
 • :35:
  35
  35
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :107:
  107
  107
 • :59:
  59
  59
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :28:
  28
  28
 • :27:
  27
  27
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :54:
  54
  54
 • :113:
  113
  113
 • :127:
  127
  127
 • :112:
  112
  112
 • :46:
  46
  46
 • :34:
  34
  34
 • :123:
  123
  123
 • :60:
  60
  60
 • :43:
  43
  43
 • :42:
  42
  42
 • :104:
  104
  104
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :56:
  56
  56
 • :130:
  130
  130
 • :79:
  79
  79
 • :78:
  78
  78
 • :126:
  126
  126
 • :48:
  48
  48
 • :124:
  124
  124
 • :136:
  136
  136
 • :70:
  70
  70
 • :122:
  122
  122
 • :133:
  133
  133
 • :121:
  121
  121
 • :120:
  120
  120
 • :131:
  131
  131
 • :115:
  115
  115
 • :55:
  55
  55
 • :114:
  114
  114
 • :64:
  64
  64
 • :63:
  63
  63
 • :140:
  140
  140
 • :77:
  77
  77
 • :125:
  125
  125
 • :62:
  62
  62
 • :108:
  108
  108
 • :137:
  137
  137
 • :61:
  61
  61
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • :129:
  129
  129
 • :76:
  76
  76