انجمن تخصصی طلاهاست پرسش و پاسخ

در اینجا می توانید پاسخ سوالات خود در مورد آموزش استفاده از انجمن را پیدا کنید. برای یافتن پاسخ سوالات خود، از لینک ها یا بخش جستجو در زیر استفاده کنید

راهنما

در این قسمت شما میتوانید روش کار کردن و استفاده از انجمن ها بیابید . همچنین میتواتنید از قسمت بالا در راهنمای سایت جست و جو کنید. جست و جو نمایید در غیر این صورت به عناوین زیر رجوع فرمایید .

جست و جوی راهنما

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.