اگر سیستم مدیریت محتوای Drupal را در هاست خود نصب کرده اید ممکن است نیاز به تغییر بعضی تنظیمات از جمله تنظیمات اتصال به دیتابیس دروپال داشته باشید.
تنظیمات دیتابیس دروپال در مسیر sites/default و در فایل settings.php است.
یعنی در این فایل:
sites/default/settings.php

توجه : تغییرات بی مورد و نا آگاهانه در این فایل ممکن است باعث از کار افتادن سایت شما شود.