اگر زمان ثبت دامنه Premium در پنل نمایندگی ثبت دامنه هگزونت با خطای زیر مواجه شدید:
Required parameter missing; Requested domain name is a premium domain name and therefore requires premium domain name acknowledgement

باید در سبد خرید (Cart) روبروی نام دامنه روی Configure کلیک کنید.
سپس دکمه Update Contacts را کلیک کنید.
گزینه Single contact را فعال کنید.
اطلاعات هویز را وارد کرده و سپس دکمه Update را کلیک کنید.
پس از کلیک کردن دکمه های ذخیره (Save , Done و ...) در سبد خرید اقدام به ثبت دامنه نمایید.