زمان ثبت دامنه در پنل هگزونت ممکن است با خطای TOO FEW ADMIN CONTACTS (min=1) مواجه شوید.
برای حل این مشکل در سبد خرید روبروی دامنه مورد نظر روی Configure کلیک کنید.
دکمه Update Contacts را کلیک کنید و اطلاعات هویز را تکمیل کنید
با انجام مراحل فوق مشکل برطرف میشود.