در پنل هگزونت امکان ایجاد یوزر با دسترسی محدود (یا کامل) به پنل وجود دارد. این یوزر بیشتر برای اتصال از طریق API و رفع خطای Authentication failed; OTP وقتی که رمز یکبارمصرف (2FA) فعال است، کاربرد دارد. (آموزش فعال کردن رمز یکبارمصرف پنل هگزونت)

برای ساخت Role User در پنل هگزونت مراحل زیر را انجام دهید:

۱ - در بالای صفحه روی نام پنل خود کلیک کرده و سپس در بخش Settings روی Share access کلیک کنید.
۲ - روی دکمه‌ی New Role User کلیک کنید:۳ - در قسمت Role ID نام مورد نظر و در کادرهای password رمز جدید و تکرار آنرا وارد کنید.

توجه داشته باشید نام کاربری جدید زیرمجموعه ای از نام کاربری اصلی شماست . مثلا اگر نام کاربری اصلی شما talahost است و در کادر role id نام test را وارد کنید، نام کاربری جدید شما talahost!test خواهد بود. (به علامت تعجب بین نام کاربری اصلی و زیرمجموعه توجه کنید)


۴ - در کادر Access Control List (یا ACL) عبارات زیر را وارد کنید:
کد:
CheckDomain():ALLOW
CheckDomains():ALLOW
AddDomain():ALLOW
ModifyDomain():ALLOW
StatusDomain():ALLOW
DeleteDomain():ALLOW
TradeDomain():ALLOW
ActivateDomainTrade():ALLOW
PushDomain():ALLOW
SyncDomain():ALLOW
SetDomainRenewalMode():ALLOW
PayDomainRenewal():ALLOW
RenewDomain():ALLOW
TransferDomain():ALLOW
AddDomainAVRecord():ALLOW
CheckDomainAVRecord():ALLOW
StatusDomainAVRecord():ALLOW
CheckDomainTransfer():ALLOW
StatusDomainTransfer():ALLOW
ActivateDomainTransfer():ALLOW
SendDomainITLar():ALLOW
GetDomainTransferInfo():ALLOW
DENIC_CreateAuthInfo1():ALLOW
DENIC_CreateAuthInfo2():ALLOW
DENIC_DeleteAuthInfo1():ALLOW
QueryDomainList():ALLOW
QueryExtendedDomainList():ALLOW
QueryTransferList():ALLOW
QueryForeignTransferList():ALLOW
QueryDomainRepositoryRenewalList():ALLOW
QueryDomainRepositoryInfo():ALLOW
AddDomainAlert():ALLOW
ModifyDomainAlert():ALLOW
StatusDomainAlert():ALLOW
DeleteDomainAlert():ALLOW
CheckDomainApplication():ALLOW
QueryDomainApplicationList():ALLOW
StatusDomainApplication():ALLOW
AddDomainApplication():ALLOW
DeleteDomainApplication():ALLOW
PayDomainApplication():ALLOW
AddContact():ALLOW
ModifyContact():ALLOW
StatusContact():ALLOW
DeleteContact():ALLOW
SyncContact():ALLOW
CloneContact():ALLOW
QueryContactList():ALLOW
CheckNameserver():ALLOW
AddNameserver():ALLOW
ModifyNameserver():ALLOW
StatusNameserver():ALLOW
DeleteNameserver():ALLOW
و روی Next کلیک کنید.

۵ - در اینجا میتوانید در صورت تمایل دسترسی این یوزر را به آیپی های خاص محدود کنید. در غیر اینصورت روی Next کلیک کنید:
در پایان با نمایش کادر زیر یوزر جدید زیرمجموعه شما ساخته خواهد شد:نکته مهم:

همانطور که در بالا عرض شد، برای اتصال به پنل دامنه با یوزر جدید، باید بصورت زیر اقدام کنید:
user!subuser
بجای user نام کاربری اصلی پنل خودرا وارد کنید، و بعد از علامت تعجب (!) نام role id که در بالا وارد کردید.
برای مثال در نمونه بالا (تصاویر) یوزر ما talahost!test است.