برای لغو انتقال در هگزونت به بخش Transfers‌بروید و روی نام دامنه کلیک کنید:

در صفحه Transfer Status روی Cancel Incoming Transfer کلیک کنید:
دکمه Confirm را کلیک کنید تا انتقال کنسل شود
در صورت موفق بودن عملیات فوق، هزینه انتقال بصورت خودکار به موجودی پنل شما برگشت داده میشود