برای مشاهده لیست قیمت ها در پنل Hexonet روی نام کاربری و سپس BILLINGS و Prices & Costs کلیک کنید.

در این لینک چند گزینه مشابه تصویر زیر قرار دارد :

Domains : در این بخش میتوانید قیمت دامنه ها را ببینید
پس از اینکه روی Domains‌ کلیک کردید با پسوند های مختلفی مواجه میشوید که اکثرا تکراری هستند وقیمت های مختلفی برای یک پسوند نوشته شده که شاید شما را گیج کند.
پسوند های اصلی در سه بخش ccTLDs ، gTLDs و nTLDs میباشد. میتونید روی این گزینه ها کلیک کنید تا موارد اضافی نمایش داده نشوند.
gTLDs : پسوندهای جهانی (مثل com, net و ...)
ccTLDs : پسوند مربوط به کشورها (مثل cc, de و ...)
nTLDs : پسوندهای جدید (مثل host, design و ...)


Add-ons: در این بخش میتوانید لیست و قیمت افزونه ها از جمله تعرفه های WhoisProxy‌ (مخفی کردن هویز) را ببینید.
به ستون terms توجه داشته باشید. در این ستون مدت خدمات ذکر شده. مثلا برای WHOISPROXY این 1 Month است. یعنی قیمت برای یک ماه نوشته شده


SSL Certificates: در این بخش لیست تعرفه گواهی های ssl را مشاهده بفرمایید


Promotions : در این بخش میتوانید تخفیف ها را ببینید. (پسوند هایی که تخفیف دارند و تعرفه آنها)