در کنترل پنل پلسک باید فایل های سایت را در پوشه httpdocs آپلود کنید.
نام فایل اصلی باید default.aspx یا index.aspx یا default.html یا index.html باشد.