منظور از پارک کردن دامنه (Alias کردن دامنه) این است که یک دامنه جدید به پلسک اضافه کنید و سایت با هر دو دامنه باز شود. یعنی یک سایت با دو دامنه و یک محتوای یکسان داشته باشید.

برای پارک کردن دامنه در پلسک ابتدا وارد پنل شوید و سپس به بخش Add Domain Alias کلیک کنید

نام دامنه جدید را در بخش Domain Alias name وارد کنید، گزینه Redirect with the HTTP 301 code را غیرفعال کنید و دکمه OK را کلیک کنید تا دامنه جدید به هاست شما اضافه شود
توجه: گزینه Redirect with the HTTP 301 code مربوط به انتقال دامنه جدید به دامنه اصلی هاست است. اگر این گزینه فعال باشد با وارد کردن دامنه جدید ، کاربر به دامنه اصلی ریدایرکت (منتقل) میشود.
DNS های دامنه جدید باید مطابق با dns های هاست تنظیم شده باشد.