در کنترل پنل پلسک برای گرفتن بکاپ از دیتابیس به بخش Databases بروید
روی گزینه Export Dump کلیک کنید


نام فایل و مسیر پوشه را انتخاب کنید تا بکاپ در آنجا ذخیره شود.


اگر گزینه Automatically download dump after creation را انتخاب کنید، بکاپ پس از ساخته شدن روی سیستم شما دانلود میشود.