برای import یا restore (آپلود) دیتابیس در هاست پلسک بصورت زیر اقدام نمایید:
ابتدا در سیستم خود با برنامه sql server management studio به دیتابیس وصل شوید و یک بکاپ با فرمت bak از دیتابیس بگیرید

اگر هنوز در هاست پلسک خود دیتابیس نساخته اید طبق این آموزش دیتابیس بسازید : آموزش ساخت دیتابیس در Plesk

در بخش Databases روی Import Dump کلیک کنید


در پنجره Import Database Dump دو گزینه وجود دارد.
گزینه اول (Upload) برای آپلود دیتابیس (فایل bak) از روی سیستم شما و انتقال آن به دیتابیس است
گزینه دوم (Import) برای ایمپورت فایل BAK ی است که قبلا روی هاست آپلود شده. اگر فایل bak دیتابیس شما حجم زیادی دارد پیشنهاد میشود ابتدا آن را روی هاست آپلود کنید سپس از این گزینه اقدام به ایمپورت نمایید.
هر دو گزینه نتیجه یکسانی خواهند داشت.