برای ساخت دیتابیس در هاست پلسک مراحل زیر را انجام دهید:
ابتدا به بخش Databases‌ بروید.

روی دکمه Add database کلیک کنید
در فرم Add a database (ساخت یک دیتابیس) موارد را مطابق شکل زیر و به این صورت تنظیم کنید
در بخش ۱ نام دیتابیس را بنویسید
در بخش ۲ آدرس سایت خود را انتخاب کنید
در بخش ۳ نام یوزر دیتابیس را وارد کنید
در بخش ۴ رمز اتصال به دیتابیس را بنویسید (رمز دلخواه شما)
بخش ۵ را فعال کنید (User has access to all databases within the selected subscription)
در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا دیتابیس ساخته شود