دوستان از وقتی بورس ریزش داشته دنبال سرمایه گذاری رو یه ارز دیجیتال مطمعنم . چیو پیشنهاد میکنین؟