برای ساخت دیتابیس در دایرکت ادمین به بخش MySQL Management برویدروی Create new Database کلیک کنید


در کادر Database Name نام دیتابیس و در کادر Database Username نام کاربری اتصال به دیتبایس را وارد کنید. همچنین در قسمت Username Password و Confirm Password رمز اتصال به دیتابیس و تکرار رمز را بنویسید. ( رمز باید ترکیبی از حروف و اعداد انگلیسی و کاراکترهای خاص مثل !@#%^&و ... باشد برای نمونه : zQH32*h1 )
پس از کلیک روی دکمه Create دیتابیس ساخته و پیغام زیر نمایش داده میشود


توجه داشته باشید نام کاربری هاست به ابتدای نام دیتابیس و نام کاربری دیتابیس اضافه میشود. برای نمونه در مثال بالا با اینکه در کادر نام دیتابیس db را نوشتیم، همانطور که در تصویر فوق میبینید نام دیتابیس بصورت talahost_db ایجاد شده است
با همین یوزر و رمز ساخته شده میتوانید به phpMyAdmin هم وصل شوید.