پورت ارسال ایمیل (اتصال به smtp) در دایرکت ادمین در حالت عادی ۲۵ و در حالت امن ۵۸۷ است.
این پورت ها همچنین در اوتلوک (و دیگر برنامه های ارسال ایمیل) نیز قابل استفاده هستند.
در بعضی ISP ها پورت ۲۵ مسدود شده و در صورت مسدود بودن باید از حالت امن (ssl) و پورت ۵۸۷ برای ارسال ایمیل استفاده کنید.