در پنل Direct admin پس از حذف اطلاعات و فایل ها یا دیتابیس ممکن است چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد تا فضای جدید محاسبه و نمایش داده شود.
در چنین شرایطی اگر در بخش Summary / Statistics در قسمت Total Disk Usage (MB) روی دکمه Update کلیک کنید فضا به روز میشود.