سلام..
من يک پيج در اينستاگرام دارم که مي خواهم کارم رو معرفي کنم و تبليغ کنم..
تاحالا راهکارهاي مختلف تبليغ و امتحان کردم ولي بازدهي آن چناني نداشته
متاسفانه هزينه ي زيادي در اين زمينه کردم ولي جواب نداده..
شما با راهکاري آشنا هستيد و جايي و مي شناسيد؟