دو شیوه طراحی سایت همانند، که بر مبنای رویکرد*های یکسانی اجرا می*گردند. یکی «تازه،» یکی جا افتاده و درحال بدل به یک شیوه زودگذر می*باشد. یکی پروسه طراحی سایت می*باشد که خود به خود رشد کرده و بالیده، دیگری دسته*ای از فرمانهای مدون در جهت دستیابی به یک هدف می*باشد. شاید با تضاد میان طراحی سایت تخت و متریال آشنایی دارید. ولی تفاوت آن*ها در چیست؟ کدام یک بهتر از دیگری است؟ برای به کارگیری در شرایط ویژه کدام بهتر هست؟ در حقیقت، بعضی از نرخ تفاوت میان آن*ها در نگاه نخست حیرت می*کنند. با اصل*های نخستین هر دوی آن*ها آغاز می*کنیم: اصل مقدار اسکیومورفیسم در در هر یک از آن*ها.تفاوت طراحی سایت تخت و طراحی سایت متریال-design-trends-2015-material-design-png


اسکیومورفیسم

اسکیومورفیسم، در طراحی به معنی مقدار تقلید طرح از عالم فیزیکی می*باشد. در این شیوه اغلب، امکانات آنلاین ایجاد شده در صورتی ایده آل می*باشند که برای امکان خود موید یک امکان فیزیکی باشند! سکومورفیسم در برابر طراحی سایت تخت ایستاده است. در سکومورفیسم هدف رسیدن به فضای سه بعدی اطراف به منظور اینکه مخاطب بتواند تجربه*ای مجازی را بازسازی نماید.

طراحی سایت تخت

طراحی سایت تخت، در خیلی از موارد، طراحی سایت ساده*ای است که به اصل*های نخستین اشاره دارد و گونه*ای طراحی سایت است که از هر گونه المان سه بعدی تهی است. این گونه طراحی هر سلیقه آسانی را که تلاش نماید تصور برابری از دنیای واقعی بدهد را از بین می*برد نظیر سایه*های عمیق، شیب و بافت. طراحی سایت تخت بر فعل و انفعال آیکون*ها، تایپوگرافی، و رنگ متمرکز است. طراحی سایت تخت به طور انحصاری برای اولین بار اینترنت و نیازهای مخاطبان آن را با دکمه*ها و طرح*های رنگی ساده به موازات کارآمدی و فهم و معرفی سریع عناصر و آیکون*های نرم افزار عرضه کرد. یکی از نخستین رویکردهای منظم ایجاد شده با هدف و به منظور رسانه*های دیجیتال بود.

مزیت*های طراحی سایت تخت

- اصل*های طراحی المان*های تخت به آسانی به حالت قالب*های واکنشگرا پیاده سازی می*گردند

- طرح ساده می*گردد، فاکتورهای غیر ضروری گرافیکی و متحرک از بین می*روند و آن کاستن منجر به پایین آمدن زمان لود سایت می*شود.

- از بین بردن همه المان*های طراحی غیر لازم، باعث راحت*تر شدن طراحی سایت و سرعت بخشی به پروسه عملیات می*گردد.

- نبود فاکتورهای skeuomorphic قادر است خوانایی و فهم مطلب*های سایت را آسان*تر کند و آن را تسریع کند.

عیب*های طراحی سایت تخت

-طراحی سایت تخت شما را محدود به شکل*ها و آیکن*های ساده و رنگ*ها می*کند.

- اگر بیش از اندازع از آن استفاده نمایید شخصیت سایت هم به زبان ساده یک دست و تکراری تبدیل می*گردد.

-بعضی از سایت*ها، یا برنامه*ها، محتاج آرم دشوار گرافیکی و راهنمای مخاطبان توسط روند*ها هستند که یکی از نقطه ضعف*های اصلی این روش طراحی می*باشد.طراحی سایت متریال

طراخی سایت متریال نسخه نوشته شده، مستند و علمی طراحی سایت تخت می*باشد. این طراحی بوسیله گوگل ایجاد شده است. تمام اصل*های طراحی سایت آن، بند به بند بوسیله گوگل طراحی گشته و تمام تغییرات مفهومی* بوسیله گوگل اعمال و کنترل شده است. انتقاد کنندگان به طراحی تخت مدعی*اند که بیش از اندازه برای حذف همه گوشه*های skeumorphs سعی شده است. طراحی سایت تخت بیش از اندازه افراطی می*باشد. طراحی سایت متریال آمد تا محور Z را به فضای مجازی برگرداند. دسته*ای از استانداردهای طراحی بوسیله گوگل در یک مدرک جای گرفت کمی اسکیومورفیسم به آن اضافه شدو چند طرح تخت در یک قاب شناور طراحی شد تا این طراحی بتواند سرپا بایستند.

مزیت*های طراحی سایت متریال

- طراحی ۳ بعدی ارتباط با کاربر را آسان می*کند.

- بر عکس طراحی تخت یک فرمان منظم جهت کار موجود است.

- اگر شما در عرصه طراحی سایت و گسترش برنامه موبایل می*باشید، استفاده از طراحی متریال یک شیوه به منظور گسترش نام برند تجاریتان می*باشد.

عیب*های طراحی سایت متریال

- این شیوه طراحی سایت با اسم گوگل عجین شده است و این خوب نمی*باشد. شخصیت انحصاری را از سایتتان می*گیرد.

- گسترش دهنده*های با این شیوه بیش از اندازه به مواد و مفاد فرمان*ها و کاستن رنگ هستند که باعث از بین رفتن خلاقیت فردی آن*ها در پروژه می*شود.