آخرین نسخه از اپن کارت نسخه ی 1.5.6.1 می باشد که نسخه فارسی آن به صورت رسمی از انجمن ما منتشر نشده است علت هم این است که در این نسخه فقط درگاه های پرداخت بانک های خارجی بروز گردیدهبعد از نسخه 1.5.6.1 نسخه 2 اپن کارت ترجمه و منتشر می گردد البته بزودی(بعد از انتشار در سایت اصلی)