سلام دامنه های زیر به فروش می رسد:

freetemp.ir مناسب برای سایت های قالب و افزونه وب سایت و موارد مرتبط قیمت پایه : 50000 تومان

easy-charg.ir مناسب برای سایت های فروش کارت شارژ و محصولات مرتبط قیمت پایه : 70000 تومان

sirjan.biz مناسب برای راه اندازی سایت های تجاری شهرستان سیرجان قیمت پایه : 200000 تومان

irweb.biz دامنه کاربرد این دامنه بیش از یک مورد می باشد قیمت پایه : 200000 تومان