حراج فصلی
حراج فصل تابستان شروع شد

بدینوسیله به اطلاع میرساند ، حراجی تابستانی فروش دامنه رنکدار در [فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ] به صورت زیر انجام میشود

تخفیف 50درصدی برای خرید های بیش از 200هزار تومان

بدین صورت که با خرید هر 200هزار تومان ، فقط یکصدهزار تومان پرداخت کنید

این تخفیف برای پکیج ها اعمال نمیشود

لیست دامنه ها در کانال ارسال شده است

الویت با دریافت درخواست و پرداخت وجه میباشد، لذا رزروی انجام نخواهد شد

و پایان این حراج ، 2روز دیگر از تاریخ ارسال این پیام بوده و تا فصل بعدی تکرار نخواهد شد

سپاس

آدرس کانال :
[فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]