به نام خدا

قابل توجه وبمستران و فروشندگان بک لینک
با توجه به استمرار انسداد پیام رسان تلگرام و ضرورت بک لینک سازی برای جذب مخاطب بیشتر و افزایش ورودی گوگل
کلیه دامنه های موجود رنکدار ، بر اساس تخفیف های زیر به مدت 3 روز ، واگذار میشوند :

1- کلیه دامنه های 15 هزار تومانی با تخفیف به قیمت 10 هزار تومان
2- کلیه دامنه های 20 هزار تومانی با تخفیف به قیمت 12 هزار تومان
3- کلیه دامنه های 30 هزار تومانی با تخفیف به قیمت 15 هزار تومان
4-و دامنه های با قیمت بیش از موارد فوق با تخفیف 40 درصد

انتقال دامنه ها رایگان
دامنه ها دارای تاریخ انقضای بیش از 10 ماه
تخفیف ها فقط تا پایان روز سه شنبه 19 دی ماه 96

جهت ارتباط و دریافت لیست بروز شده ،
با شماره تلفن 09193795181
و آی دی وی چت ، لاین ، واتس اپ و تلگرام بر روی همین شماره در ارتباط باشید.
الویت واگذاری بر اساس زمان دریافت پیام درخواست میباشد.
تعدادی از دامنه های موجود :


allerrors.ir
150Backlink Alexa + 22 DA + 26 PA + 4.13 Moz Rank + 2 Google Page Rank + 276.200 External Backlinks + 3.080 Referring Domains + 560 Edu Backlinks + 36 Gov Backlinks + Very Strong Quality + 3 Years Domain Age
140.000 T

anilshop.ir
125Backlink Alexa + 17 DA + 31 PA + 4.89 Moz Rank + 2 Google Page Rank + 8.350 External Backlinks + 13 Referring Domains + 1.350 Moz Lnks + 8 Years Domain Age
35.000 T

blift.ir
25Backlink Alexa + 17 DA + 27 PA + 2 Google Page Rank + 60 External Backlinks + 12 Referring Domains + 7 Years Domain Age
15.000 T

blognewsland.ir
430Backlink Alexa + 30 DA + 22 PA + 2 Google Page Rank + 3 Years Domain Age
50.000 T

bsmcenter.ir
930Backlink Alexa + 28 DA + 27 PA + 4.36 Moz Rank + 3 Google Page Rank + 11.850 External Backlinks + 960 Referring Domains + 11 Gov Backlinks + Strong Quality + 7 Years Domain Age
140.000 T

csicc2017.ir
30Backlink Alexa + 24 DA + 35 PA + 4.84 Moz Rank + 3 Google Page Rank + 67 External Backlinks + 30 Referring Domains + 9 Edu Backlinks + 3 Years Domain Age
35.000 T

deziner.ir
230Backlink Alexa + 20 DA + 33 PA + 4.60 Moz Rank + 3 Google Page Rank + 1.400 External Backlinks + 18 Referring Domains + 700 Moz Links + 8 Years Domain Age
35.000 T

downloadmusic24.ir
55Backlink Alexa + 24 DA + 30 PA + 2 Google Page Rank + 6.900 External Backlinks + 38 Referring Domains + 3 Years Domain Age
25.000 T

droptest.ir
4Backlink Alexa + 14 DA + 28 PA + 4.91 Moz Rank + 2 Google Page Rank + 2.350 External Backlinks + 5 Referring Domains + 1.450 Moz Links + 4 Years Domain Age
20.000 T

google-file.ir
60Backlink Alxa + 15 DA + 26 PA + 4.17 Moz Rank + 2 Google Page Rank + 620 External Bakclinks + 15 Referring Domains + 360 Moz Links + 3 Years Domain Age
20.000 T

haftrangshop.ir
7Backlink Alexa + 19 DA + 17 PA + 2.84 Moz Rank + 3 Google Page Rank + 15 External Backlinks + 5 Referring Domains + 5 Years Domain age
15.000 T

javadnet.ir
50Backlink Alexa + 15 DA + 28 PA + 3.57 Moz Rank + 3 Google Page Rank + 220 External Backlinks + 25 Referring Domains + 7 Years Domain Age
15.000 T

kj-sfida.ir
3Backlink Alexa + 17 DA + 31 PA + 5.11 Moz Rank + 2 Google Page Rank + 1.950 External Backlinks + 3 Referring Domains + 730 Moz Links + 8 Years Domain Age
20.000 T

linkishop.ir
40Backlink Alexa + 18 DA + 28 PA + 5.25 Moz Rank + 3 Google Page Rank + 417 External Backlinks + 17 Referring Domains + 2.100 Moz Links + 4 Years Domain Age
30.000 T

peai.ir
20Backlink Alexa + 19 DA + 23 PA + 3.48 Moz Rank + 2 Google Page Rank + 630 External Backlinks + 23 Referring Domains + 13 Years Domain Age
20.000 T

publicshare.ir
66Backlink Alexa + 20 DA + 34 PA + 4.02 Moz Rank + 1 Google Page Rank + 280 External Backlinks + 65 Referring Domains + 3 Years Domain Age
35.000 T

rasamusic.ir
60Backlink Alexa + 19 DA + 31 PA + 4.75 Moz Rank + 3 Google Page Rank + 87 External Backlinks + 25 Referring Domains + 400 Moz Links + 6 Years Domain Age
30.000 T

rosoobabnovin.ir
120Backlink Alexa + 26 DA + 39 PA + 4.42 Moz Rank + 2 Google Page Rank + 270 External Backlinks + 200 Referring Domains + 240 Moz Links + Moderate Quality + 4 Years Domain Age
90.000 T

sargarmi98.ir
50Backlink Alexa + 17 DA + 20 PA + 2 Google Page Rank + 6.450 External Backlinks + 350 Referring Domains + Moderate Quality + 8 Years Domain Age
Filtered
35.000 T

sk-hamyari.ir
30Backlink Alexa + 18 DA + 30 PA + 2 Google Page Rank + 1.550 External Backlinks + 30 Referrimg Domains + 5 Years Domain Age
20.000 T

swissdoors.ir
680Backlink Alexa + 17 DA + 20 PA + 2.55 Moz Rank + 4 Google Page Rank + 2.000 External Backlinks + 244 Referrimg Domains + 74 Edu Backlinks + Moderate Quality + 4 Years Domain Age
90.000 T

tourschina.ir
120Backlink Alexa + 20 DA + 33 PA + 4.89 Moz Rank + 4 Google Page Rank + 7.900 External Backlinks + 159 Referring Domains + 3 Edu Backlinks + Moderate Quality + 5 Years Domain Age
75.000 T

Translategroup.ir
30Backlink Alexa + 30 DA + 28 PA + 3.93 Moz Rank + 4 Google Page Rank + 3.200 External Backlinks + 650 Referring Domains + 17 Referring Domains + 4 Gov Backlinks + Strong Quality + 6 Years Domain Age
110.000 T

@rankdar