سلام . دامنه های scripthub.ir و botfa.ir با قیمت توافقی به فروش میرسند
09376108116