سلام
دامنه KotlinAcademy.ir به فروش می رسد.
زبان برنامه نویسی جدید اندروید، Kotlin است. این دامنه، جهت آموزش این زبان برنامه نویسی، دامنه خوبی می باشد.
قیمت: 50 هزار تومان
شماره تماس:
09393004599


تاریخ ثبت دامنه: 2017-06-02