با سلام
تعدادی دامنه با قیمت مناسب به فروش می رسد برای خرید دامنه تماس بگیرید.
1- دامنه ی: ayrintec.ir زمان انقضاء دامنه: 2013-07-23 قیمت دامنه: 7.000 تومان (هزینه انتقال به عهده ی خریدار)
2- دامنه ی: pixnet.ir زمان انقضاء دامنه: 2013-05-16 قیمت دامنه: 10.000 تومان (هزینه انتقال به عهده ی خریدار)
3- دامنه ی: netbuzz.ir زمان انقضاء دامنه: 2013-11-29 قیمت دامنه: 15.000 تومان (هزینه انتقال به عهده ی خریدار)
4- دامنه ی: Rap98.ir زمان انتقضاء دامنه: 2013-04-19 قیمت دامنه: 50.000 تومان (هزینه انتقال به عهده ی خریدار) توجه: این دامنه برای یکسال دوباره تمدید خواهد شد پس نگران زمان انتقضای دامنه نباشید.

برای خرید دامنه تماس بگیرید.
09393391950