نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: فروش سیستم مدیریت آگهی به همراه هاست و دامنه

 1. #1
  کاربر جدید toot آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  نوشته ها
  16
  تشکر
  1
  13 بار تشکر شده در 8 پست

  فروش سیستم مدیریت آگهی به همراه هاست و دامنه

  به نام هستی بخش یکتا
  سلام دوستان
  به علت مشکل مالی سایت مدیریت آگهی را که 4روز از طراحیش میگذره رو زیر قیمت به فروش می رسانم.
  آدرس سایت:[فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]
  لطفا پیشنهادات خودتون را به آدرس :
  [فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]
  بفرستید
  ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ : * *
  1. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻬﺎ ﻭ ﺁﮔﻬﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ
  2.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻬﺎ ﻭ ﺁﮔﻬﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ
  3. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  4. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎ
  5. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺁﮔﻬﯽ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺭﺩ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺁﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺁﮔﻬﯽ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺭﺩ ﺁﮔﻬﯽ ﻭﯼ ( ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ )
  6.ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺳﺎﯾﺖ
  7.ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯼ ﻭ ﺁﮔﻬﯽ ﻫﺎ
  8.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﻼ*ﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎﻥ , ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﯾﻦ , ﭘﺎﺭﺳﯿﺎﻥ ﻭ ﻭﯾﺰﺍ ﮐﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺴﺘﺮﮐﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻣﯿﺮﯾﮑﻦ ﺍﮐﺴﭙﺮﺱ ﻭ Paypal ﺑﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ
  9.ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺭﺩ ﻓﯿﺸﻬﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﯿﺶ
  10.ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ( ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ 16 ﺭﻗﻤﯽ )
  11.ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﻼ*ﯾﻦ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼ*ﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﻱ
  12.ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺧﺎﺹ
  13.ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻭ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ * * * * *
  ﺍﻃﻼ*ﻋﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺳﺮﻭﺭ ﻻ*ﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ :
  * ﺳﺮﻭﺭ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻳﺎ ﻳﻮﻧﻴﻜﺲ
  * ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﻨﻞ cPanel ﻳﺎ DirectAdmin
  * ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ PHP , Mysql
  * Zend Optimizer
  *GD 2.0 *
  دارای هاست و دامین رند رایگان به همراه آدرس cpanel اختصاصی و ...
  قیمت پیشنهادی:190000تومان
  ویرایش توسط toot : 2013-03-27 در ساعت 9:37

 2. کاربران زیر به خاطر این مطلب مفید از toot تشکر کرده اند:


 3. #2
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  نوشته ها
  44
  تشکر
  15
  6 بار تشکر شده در 5 پست
  فقط اسکریپتشو به شرطی که کد نشده باشه 10 می خرم.

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •