با سلام

دوستان من وکامراهنمایی کنید تشکررس و نصب م یکنم اما کلا بهم میریزه فروشگاه مثل نمونه که تو نمایش دمو میزنم نمیاد بهم ریختست