نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: SEO Friendly Images ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺌﻮﺳﺎﺯﯼ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﺭ وردپرس

 1. #1
  کاربر جدید toot آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 2013
  نوشته ها
  16
  تشکر
  1
  13 بار تشکر شده در 8 پست

  SEO Friendly Images ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺌﻮﺳﺎﺯﯼ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﺭ وردپرس

  ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ
  ﻣﻮﺿﻮﻉ: SEO Friendly Images ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺌﻮﺳﺎﺯﯼ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﺭ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ

  ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺳﺌﻮﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭند . ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ؟ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻄﻮﺭ ؟ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ؟ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﭘﺲ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ .

  ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ SEO Friendly Images ﺩﺭ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ ، ﯾﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻐﯿﺮﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻡ ﻋﮑﺲ ، ﺗﺎﯾﺘﻞ ﺻﻔﺤﻪ ، ﻧﺎﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺎﺗﮓ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺪﺍﺷﺪﻥ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ .

  ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺩﭘﺮﺱ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪﺍ ﻭ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .

  ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ
  [فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]
  ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎﻥ ۲۰۰ ﻋﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ALT ﺁﻥ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ” ﻣﻔﯿﺪ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺒﺘﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩﻧﯽ ۶۰۰ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍﺷﺪﻥ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
  ویرایش توسط toot : 2013-02-16 در ساعت 16:12

 2. کاربران زیر به خاطر این مطلب مفید از toot تشکر کرده اند:


 3. #2
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  Feb 2013
  نوشته ها
  5
  تشکر
  2
  5 بار تشکر شده در 3 پست
  سلام توت
  در مورد افزونه W3 Total Cache هم توضیح بده (برای بعضیا مفیده).
  و آموزش کامل تنظیماتش
  مرسی توت :D

 4. کاربران زیر به خاطر این مطلب مفید از vahidseo تشکر کرده اند:


 5. #3
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  Apr 2013
  نوشته ها
  1
  تشکر
  0
  1 بار تشکر شده در 1 پست
  با سلام

  اگه امکانش هست توضیح دهید نحوه کار با سئو -ایمیج

  با تشکر

 6. کاربران زیر به خاطر این مطلب مفید از hasan تشکر کرده اند:


 7. #4
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  محل سکونت
  Mashhad-Iran
  نوشته ها
  8
  تشکر
  0
  0 بار تشکر شده در 0 پست
  نقل قول نوشته اصلی توسط vahidseo نمایش پست ها
  سلام توت
  در مورد افزونه W3 Total Cache هم توضیح بده (برای بعضیا مفیده).
  و آموزش کامل تنظیماتش
  مرسی توت :D
  این افزونه رو تا وقتی لازم نداشتید استفاده نکنید!
  البته یه توصیه دوستانه در راه اندازی سایت هست.

  چون با نصبش برای سایتهای پویا امکان داره آپدیت ها به درستی و در زمان مناسب خودش به کاربران سایت نمایش داده نشه و همه اطلاعات از کش سایت فراخوانی بشه.
  در کل فضای سایت رو هم اشغال میکنه خیلی زیاد.
  موفق باشید
  ویرایش توسط bahram : 2014-12-31 در ساعت 16:36

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •