باسلام
امکان سفارش و پرداخت ماهانه برای اکثر سرویس ها از جمله سرویس های معمولی و سرویس لینوکس ایران فراهم شد.

با تشکر