اگه بخوام این زبان رو یاد بگیرم از کجا باید شروع کنم یه کم در موردش توضیح میدین