برای دریافت نسخه تغییر یافته 1.6.10 لینک زیر :
[فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]
برای دریافت فارسی ساز کامل و جدید لینک زیر :
[فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]

برای نصب اموزشش در لینک زیر هست به طور کامل با توضیحات :

[فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]

تیم مدیریتی ساپورت مای بی بی