خطای /home/username/public_html/inc/languages/persian/thx.lang.php does not exist
این خطا مربوط به پلاگین تشکر (thanks) است.
میتونید وارد مدیریت انجمن mybb شوید، پلاگین تشکر را حذف و دوباره نصب کنید تا مشکل برطرف شود