برای ارتقا به نسخه 1.6

1- ایتدا می توانید نسخه 1.4.13 خود را به نسخه 1.4.14 ارتقا دهید. این کار تنها با جایگزین کردن فایل صورت می گیرد.

2- انجمن خود را ببنید. کنترل پنل مدیر کل > پیکربندی > Board Online / Offline

3- پلاگین ها را غیر فعال کنید

4- یک بک آپ کامل از دیتابیس و فایل های انجمن خود تهیه کنید.

5- دو فایل زیر را در جایی ذخیره کنید
/inc/settings.php
inc/config.php

6- بسته کامل نسخه 1.6 را دریافت کرده و روی فایل های قبلی قرار دهید. همین طور پارسی 1.6 را روی پارسی ساز قبلی آپلود کنید.
توجه: اگر نام پوشه ادمین را تغییر داده اید دقت کنید که فایل جدید را به همان پوشه منتقل کنید.
نسخه کامل انگلیسی: [فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]
فارسي ساز ساز 1.6: [فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]

7- دو فایل قبلی را که دریافت کرده اید دوباره آپلود کنید.
inc/settings.php
inc/config.php

8- دسترسی فایل های زیر را روی 777 قرار دهید.


کد PHP:
1.  ./inc/settings.php
   2. 
./inc/config.php
   3. 
./uploads/
   
4. ./uploads/avatars/
   
5. ./inc/languages (1.2 and later)
   
6. ./admin/backups (1.2 and later)
   
7. ./cache (1.4 and later)
   
8. ./cache/themes (1.4 and later
9- برای شروع آپگرید به مسیر زیر بروید:
[فقط کاربران ثبت نام شده می توانند لینک را ببینند! ]

10- ارتقا را شروع کنید.