با سلام

در خواست کمک در مورد افزونه خرید در ورد پرس میخوام تو برگه خرید ک برای مشتری ارسال میشه تو ضیحاتی درج کنم ک بیعد از خرید نمایش داده بشه چطور باید این کار را انچام بدم