با سلام

برای تامین محتوای سایتهای سازمانمان فردی را میخواهیم که ویدئو ها، مقالات، تصاویر و... را به روز رسانی کند .به نظر شما این فرد باید چه ویژگی هایی داشته باشد و در استخدام این فرد چه ویژگی هایی را در نظر بگیریم؟
ممنون